bg de huiswerkwinkel

de huiswerkwinkel

Huiswerkbegeleiding voor middelbare scholieren

  • Weg naar de Oude Veert 5
  • 1934 CJ
  • Egmond aan den Hoef
  • 06-19642646
  • info@dehuiswerkwinkel.nl

openingstijden:

  • maandag t/m vrijdag
  • 14:00 uur tot 18:00 uur

contact

Huiswerkbegeleiding

We beginnen met een intakegesprek. Vervolgens wordt er een plan van aanpak opgesteld. Na de eerste maand vindt er een evaluatie plaats waarin het vervolgplan besproken zal worden.

Iedere dag komt de leerling na school bij De Huiswerkwinkel. Eerst wordt de schooldag doorgenomen en het nieuwe huiswerk genoteerd. We gaan samen bekijken wat er die dag op het programma staat. Er wordt een maandplanner op A2 formaat gemaakt en bijgehouden.

Opdrachten worden gemaakt en zo nodig gecontroleerd. De leerstof wordt verdeeld over meerdere dagen. SO’s en proefwerken worden geleerd en de scholieren krijgen feedback over hun voorbereiding. We werken onder andere aan kennis opnemen en uitwerken, een goede samenvatting maken, het opfrissen van basisvaardigheden, kortom leren leren. De geboekte resultaten worden bijgehouden en besproken.

De Huiswerkwinkel onderhoudt wekelijks contact met ouders. Ouders kunnen tevens bij ons terecht voor advies over begeleiding van hun kind thuis.

Bijles

Leerlingen die moeite hebben met een specifiek vak, kunnen bij ons terecht voor één op één begeleiding. Hierbij zal intensief op de lesstof worden ingegaan en extra worden geoefend zodat de stof geïnternaliseerd kan worden.

Er zijn veel leerlingen die moeite hebben met de exacte vakken of juist met de talen. Tot en met de derde klas kunnen zij deze vakken nog niet laten vallen en zullen ze er toch voldoendes voor moeten halen. Ons doel is dan ook om de leerling meer inzicht te geven en extra ondersteuning te bieden zodat betere resultaten behaald zullen worden en de leerling hopelijk weer plezier kan krijgen in het betreffende vak. Wij proberen de leerling altijd van binnen uit te motiveren en dus werken we ook aan de motivatie en interesse middels het actualiseren van de inhoud.

Bijlessen kunnen, in overleg, plaats vinden van 14:00 tot 15:00 uur, van 18:00 tot 19:00 en van 19:00 tot 20:00 uur.

Thuiswerkbegeleiding

De huiswerkwinkel biedt ook persoonlijk advies op maat in de thuissituatie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lisa Bedaux.

Pit - training

Een psycho fysieke groepstraining, of individuele training, met als doel meer zelfvertrouwen te krijgen en een weerbare houding (kracht) en tevens gaan we op zoek naar de persoonlijke motivatie (kern).

De groepstrainingen verzorgd Lisa samen met haar collega Janine Koppers.

Individuele training wordt één op één gegeven. De training is gebaseerd op de Rots en Water methode. Voor meer informatie zie: www.pit-training.nl