bg de huiswerkwinkel

de huiswerkwinkel

Huiswerkbegeleiding voor middelbare scholieren

  • Weg naar de Oude Veert 5
  • 1934 CJ
  • Egmond aan den Hoef
  • Lisa van Nieuwburg-Bedaux
  • 06-19642646
  • info@dehuiswerkwinkel.nl

openingstijden:

  • maandag t/m donderdag
  • 16:00 uur tot 18:00 uur &
    19:00 tot 21:00 uur

contact

leren en studeren middelbare scholieren begeleiding van het team van de huiswerkwinkel

Huiswerkbegeleiding

We beginnen met een intakegesprek. Vervolgens wordt er een plan van aanpak opgesteld. Na de eerste maand vindt er een evaluatie plaats waarin het vervolgplan besproken zal worden.

De leerling komt tussen vier en zes uur bij de huiswerkwinkel. Eerst wordt de schooldag doorgenomen en het nieuwe huiswerk genoteerd. We gaan samen bekijken wat er die dag op het programma staat. Er wordt een maandplanner op A3 formaat gemaakt en bijgehouden.

De middagen zijn gevuld met drie tot vier leerlingen, dat geeft ruimte voor veel individuele aandacht (soms schuiven er extra leerlingen aan voor toets weken, dan zal er ook extra hulp zijn). De middag duurt twee uur, wat voor de concentratieboog van de meeste leerlingen zelfs aan de lange kant is, maar wat ruimte biedt om veel werk gedaan te krijgen.

Opdrachten worden gemaakt en zo nodig gecontroleerd. De leerstof wordt verdeeld over meerdere dagen. SO’s en proefwerken worden geleerd en de scholieren krijgen feedback over hun voorbereiding. We werken onder andere aan kennis opnemen en uitwerken, een goede samenvatting maken, het opfrissen van basisvaardigheden, kortom leren leren. De geboekte resultaten worden bijgehouden en besproken.

De Huiswerkwinkel onderhoudt regelmatig contact met ouders. Ouders kunnen tevens bij ons terecht voor advies over begeleiding van hun kind thuis.

ÉÉn op ÉÉn huiswerkbegeleiding

Vanwege de hoge effectiviteit ervan krijgen steeds meer leerlingen nu ook huiswerkbegeleiding in een één op één setting. Het gaat hier dus niet om een specifiek vak, zoals bij de bijlessen, maar er kan aan alles gewerkt worden. We kijken hierbij naar de behoefte van de leerling, altijd aangepast op de actuele situatie en kunnen dan werken aan zowel planning, 'leren leren', samen stof doorspreken en/of dieper op een vak ingaan of bijvoorbeeld motivatie. De combinatie van 1 middag en 1 uur één op één begeleiding wordt vaak gekozen en werkt ook erg prettig.

Voordeel van de middagen is dat de leerling ook ruimte en tijd krijgt om te leren zelfstandig te werken. Voordeel van de één op één lessen is dat het uur qua aandacht maximaal benut kan worden, wat meestal leidt tot een hoge concentratie bij de leerling en er dus veel werk verzet kan worden.

Bijles

bijles bij de huiswerkwinkel

Leerlingen die moeite hebben met een specifiek vak, kunnen bij ons terecht voor één op één begeleiding. Hierbij zal intensief op de lesstof worden ingegaan en extra worden geoefend zodat de stof geïnternaliseerd kan worden.

Er zijn veel leerlingen die moeite hebben met de exacte vakken of juist met de talen. Tot en met de derde klas kunnen zij deze vakken nog niet laten vallen en zullen ze er toch voldoendes voor moeten halen. Ons doel is dan ook om de leerling meer inzicht te geven en extra ondersteuning te bieden zodat betere resultaten behaald zullen worden en de leerling hopelijk weer plezier kan krijgen in het betreffende vak. Wij proberen de leerling altijd van binnen uit te motiveren en dus werken we ook aan de motivatie en interesse middels het actualiseren van de inhoud.

Bijlessen worden vooral in de avonden gepland van 19:00 tot 20:00 en 20:00 tot 21:00 uur.

Huiswerkbegeleiding en bijles aan huis

De begeleider komt naar uw huis toe om 1 op 1 begeleiding en/of bijles te geven.

De begeleiding zal volledig worden afgestemd op de leerling. Standaard zullen de volgende dingen aan bod komen: planning, aanpak, motivatie en samen leren, huiswerk maken, overhoren en het doornemen van leerstof.

online huiswerkbegeleiding en bijles bij de huiswerkwinkel

Thuiswerkbegeleiding

De huiswerkwinkel biedt begeleiding en hulp op maat in de thuis situatie. Door Lisa's brede ervaring met het begeleiden van middelbare scholieren kan zij snel de vinger op de zere plek leggen en weet zij als geen ander dat ieder kind een eigen aanpak nodig heeft maar dat er ook universele methodes zijn waar ieder kind bij gebaat is. Deze kennis deelt zij graag met ouders/verzorgers die hun kind(eren) zoveel mogelijk zelf thuis willen helpen met en begeleiden bij het schoolwerk.

Er is een pakket samengesteld van vijf sessies:

Sessie 1

intake gesprek met ouders/verzorgers + kind/leerling

Sessie 2

er wordt samen met de leerling aan het schoolwerk gewerkt om inzicht te krijgen in diens werkwijze (deze sessie kan herhaald worden indien er nog niet genoeg informatie naar voren komt na een sessie)

Sessie 3

gesprek met ouders/verzorgers over wederzijdse bevindingen waarbij een eerste advies wordt gegeven

Sessie 4

samen bespreken we een realistisch plan van aanpak (ouders/verzorgers + kind/leerling) waar alle partijen zich in kunnen vinden

Sessie 5

evaluatie na 1 maand, plan van aanpak bijsturen en aanpassen (deze sessie kan herhaald worden na bijvoorbeeld 3 maanden of een half jaar)